pusselbitar_1102_txt3

Välkommen

Breins & Co förmedlar seniora interimschefer och managementkonsulter för strategiska och operativa uppdrag hos företag, myndigheter och organisationer. Vi är en mötesplats för erfarna konsulter och våra kunder med behov av tillfälliga insatser på affärssidan.

Vi vet att många kvalificerade konsulter med mångårig erfarenhet har svårt att hitta rätt uppdrag, samtidigt som många företag jagar efter specifik kompetens.

Grundarna av Breins & Co har under många år haft seniora chefsbefattningar i näringslivet. Med stora personliga kontaktnät och avancerad teknik kan vi vaska fram exakt rätt kompetens till ditt företag eller rätt uppdrag för dig som är konsult.

Välkommen till en av Sveriges mest avancerade kompetensförmedlingar! Läs mer